Bezpečnostní standardy ekey

Užijte si pohodlí s maximální bezpečností

Zabezpečení řešení pro přístup k otiskům prstů ekey

ekey zaručuje nejvyšší úroveň zabezpečení svých produktů proti nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu do přístupového systému. Společnost ekey navíc při vývoji, navrhování a výrobě produktů zohlednila následující doporučení a pokyny:

 • Doporučení Federálního úřadu pro informační bezpečnost www.bsi.bund.de
 • Doporučení společnosti VdS Schadenverhütung GmbH (důvěra v zabezpečení) týkající se systémů kontroly přístupu www.vds.de
 • otisky prstů ekey mají smíšené zabezpečení (míra falešného přijetí) 1:10 milionů. To je 1 000krát bezpečnější než 4místný kód. Pravděpodobnost neoprávněného přístupu a padělání otisku prstu je v soukromém a obchodním sektoru prakticky vyloučena.
  (To je daleko nad specifikací VDS2358 – kapitola 11.3,> 1: 100 000 požadavků.)
 • Otisky prstů ekey jsou vybaveny kapacitním čárovým senzorem. Detekce prstu vyžaduje pohyb tažení přes senzor, což znamená, že na zařízení nezůstal žádný otisk prstu, a proto jej nelze ani odstranit, ani reprodukovat.
 • Technologie senzorů otisků prstů ekey může rozlišovat mezi živou a mrtvou tkání (technologie RF senzorů). Reprodukce falešných prstů je proto velmi složitá a lze ji provádět pouze v laboratoři za nejideálnějších podmínek a s mimořádnou odborností.
 • Otisky prstů ekey s funkcí čtení karty jako alternativní způsob identifikace (pomocí RFID transpondéru) používají zabezpečený proces MIFARE DESFire EV1 založený na klíči.
  (To odpovídá požadavkům směrnice VDS2358 – kapitola 11.3, pokud jde o možnosti variací a ochranu proti kopírování.)
 • S kódovou podložkou ekey klávesnice K identifikaci lze použít 4 až 8místné kódy PIN.
  (To odpovídá požadavkům směrnice VDS2358 – kapitola 11.3.)
 • otisky prstů ekey mají ochranu proti čtení. Všechny identifikační znaky (markanty) uložené v otisku prstu nelze načíst a dále zpracovat
  (To odpovídá požadavkům směrnice VDS2358 – kapitola 11.4)
 • Z uloženého vzoru (šablony) nelze otisknout žádný otisk prstu , protože se převádí na binární číselný kód pomocí speciálně vyvinutého algoritmu.
 • Výpadky napájení nemění identifikační vlastnosti v paměti a nespouštějí otevírací impuls.
  (To odpovídá požadavkům směrnice VDS2358 – kapitola 13.3.)
 • Otisky prstů ekey byly vyvinuty pro použití v nechráněných venkovních prostorách a pro použití v domácnostech a podnicích.
  (Odpovídají třídě prostředí IV podle směrnice VDS VDS2358.)
 • otisky prstů ekey jsou registrační jednotky. Řídicí jednotka ekey (akční jednotka) se spínacím relé pro ovládání blokovacího mechanismu je oddělena od otisku prstu a namontována do zabezpečené vnitřní oblasti (bezpečnostní oblast).
 • otisky prstů ekey a řídicí jednotka ekey jsou propojeny pomocí šifrovaného datového připojení. Pokusy o manipulaci (např. Zkrat na spojovacích vedeních) nespouštějí otevírací impuls.
 • Otisky prstů ekey může obnovit na tovární nastavení pouze správce. K tomu je nezbytné mít přístup k řídicí jednotce v zabezpečeném vnitřním prostoru (bezpečnostní oblast) a zadat bezpečnostní kód – to není možné zvenčí.
 • Ani v otiscích prstů ekey, ani v řídicích jednotkách ekey nejsou skrytá autorizační data přístupu (např. Tovární kód), ke kterým může instalační technik nebo výrobce získat přístup bez zásahu správce.
  (To odpovídá specifikacím VDS2358 – kapitola 13.11.)

Datová připojení k zařízením a systémům, které jsou umístěny mimo oblast zabezpečení, jsou implementována pomocí následujících ochranných mechanismů proti manipulaci:

 • K navázání spojení se používá bezpečný postup spojování. (např. Bluetooth Secure Simple Pairing). Musí být použit spojovací kód nejméně 6 číslic.
 • Pokud je kód spojky zadán nesprávně třikrát, dojde k vypršení časového limitu.
 • Přenosy dat jsou výhradně šifrovány.
 • Není možné přenášet malware na zařízení ekey prostřednictvím datového připojení.
 • Není možné nahradit nebo manipulovat s identifikačními funkcemi uloženými prostřednictvím rozhraní.
 • Správce datových připojení může deaktivovat a může je znovu aktivovat pouze on.

V zásadě je zajištěno pojistné krytí, pokud je přístup řádně zablokován.

Závěrem se ukazuje, že s ohledem na riziko vloupání je pro účely pojištění relevantní, zda jsou dveře / přístupové zařízení skutečně uzamčeny či nikoli. Druhou otázkou je, zda je zámek ovládán mechanicky nebo elektronicky.

V zásadě pro přístup s elektronickými uzamykacími systémy (jako jsou přístupové systémy otisků prstů ekey) toto bezpečné a samosvorné mechatronické zámky by měl ovládat (např. motorový zámek). Odblokovaný přístup (pokud dveře spadnou pouze do západky nebo dveře s elektrickým úderem) obvykle není pojištěn.

GDPR = opřete se a relaxujte pomocí otisků prstů ekey

Je dobré, že si můžete být jisti řešením pro přístup k otiskům prstů ekey a že vše je v souladu s GDPR.

Jiní mohou vzbudit strach – ale ekey nabízí nejmodernější řešení přístupu. Neoprávněnému přístupu k osobním údajům je zabráněno pomocí otisků prstů ekey. V souladu s GDPR!

Konečně GDPR. Využijme šanci!

Od nového nařízení GDPR se společnosti musí vypořádat s Téma “rozšířená kontrola přístupu” zaměstnat.

Přes bezprostřední oznámení GDPR není většina všech společností schopna plnit povinnosti vyplývající z nového nařízení.

Toto nařízení nám slouží k posílení zkušeností s produkty ekey.
Nový, dobrý pocit z zabezpečení dat a ochrany dat.

Rozšířená kontrola přístupu zahrnuje následující opatření:

 • Zabezpečení budov, oken a dveří
 • Bezpečnostní sklo
 • Detektory rozbití a otevření
 • Kamerové systémy
 • Poplašné systémy
 • Dokumentace návštěvníka
 • Systémy kontroly přístupu (Tématu je věnována velká pozornost!)

Výňatek z postižených cílových skupin:

 • Lékaři / nemocnice:
  Ochrana údajů o pacientovi
 • Právníci / daňové poradenství:
  Ochrana klientských dat
 • Společnosti:
  Ochrana údajů členů
 • Školy / univerzity:
  Ochrana údajů studentů
 • Mateřské školy:
  Ochrana údajů všech dětí v péči
 • Společnosti:
  Personální / zákaznické údaje
 • Pojištění:
  Ochrana údajů pojistníků
 • Veřejné budovy:
  Regionální fondy zdravotního pojištění, hasiči, úřady
 • Poskytovatel personálních služeb
 • Organizace podpor
 • Sociální zařízení
 • u. vm

Hlavní argumenty pro zákazníky ekey:

ekey zajišťuje, že není možné předávat osobní oprávnění!

Váš prst je vždy s vámi! Žádný přenos karet, klíčů, hesel nebo kódů!

Další výhody

 • Produkty ekey jsou nejmodernější a proto jsou v souladu s GDPR (podle nařízení)
 • ekey nabízí individuální řešení pro různé účely
 • Řešení přístupu (vchody a serverovny atd.)
 • Ovládání zařízení (tiskárna, skener, u. vm)
 • Zajištění skříněk (personální oddělení atd.)
 • Sledování času
 • Ochrana strojů a systémů
 • Snadná správa
 • Protokolování (protokoly)