ekey vyhledávání

Downloadcenter

Partner & Kooperationen

INTERKEY

interkey – Fachverband Europäischer Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte e.V.

FAQ

Existuje pojistné krytí s řešením pro přístup k otiskům prstů?

Pro pojistné krytí není důležité, zda je zámek spuštěn mechanicky klíčem nebo elektronicky pomocí otisku prstu. Pojistné krytí […]

Downloadcenter
Downloadcenter