Můžete uložit uživatelský spojovací kód.

  1. Spusťte ekey home aplikace .
  2. Vybrat SPRÁVA ven.
  3. Vybrat ZMĚNA BEZPEČNOSTNÍCH KÓDŮ ven.
  4. Do příslušného pole zadejte požadovaný kód propojení uživatelů.
  5. Potvrďte své zadání pomocí Změnit (Android) nebo Hotovo (iOS).

Tento kód propojení uživatelů můžete předat někomu podle vašeho výběru.
Tato vybraná osoba může pomocí tohoto kódu spojování uživatelů provádět se svým mobilním zařízením následující akce:

  • Otevřete dveře;
  • Aktivovat nebo deaktivovat bezpečnostní kód aplikace;
  • Změnit bezpečnostní kód aplikace;
  • Obnovte spojení mezi skenerem prstu a mobilním zařízením.