Ochrana dat

Ochrana dat

Rakousko

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linec

Telefon: +43 732 890 500 2000
E-mailem: office@ekey.net

Jednatelé oprávněni zastupovat:
Dr. Leopold Gallner
Mag. Michael Gallner-Holzmann
Raphaela Gallner, MSc, MA

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sedadlo: Linec / Rakousko
Obchodní rejstřík č.: FN 229357s
u krajského a obchodního soudu v Linci
Identifikační číslo DPH:
ATU 622 581 58

ekey biometric systems GmbH
EURO PLAZA, Am Euro Platz 2, A-1120 Vídeň

Telefon: +43 732 890 500 – 0
E-mailem: office@ekey.net

Itálie

ekey biometrické systémy Srl.
Via Copernico 13/A/ A, I-39100 Bozen

Telefon: +39 0471922 712
E-mailem: italia@ekey.net

Jednatelé oprávněni zastupovat:
Dr. Leopold Gallner
Identifikační číslo DPH:
IT 0276 3560 212

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

ekey biometric systems Schweiz AG
Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz

Telefon: +423 235 08 80
E-mailem: office@ekey.ch

Jednatel oprávněn zastupovat:
Hans Potetz
Identifikační číslo DPH:
CH 562 35

Německo

ekey biometric systems GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel

Telefon: +49 6187 90696 0
E-mailem: office@ekey.net

Jednatelé oprávněni zastupovat:
Dr. Leopold Gallner
Registrový soud: AG Hanau
Registrační číslo: HRB 91006
Identifikační číslo DPH:
DE 813 892 513

Východní oblast Jaderského moře

ekey biometrické systémy doo
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 530 94 89
E-mailem: info@ekey.si

Jednatel oprávněn zastupovat:
Igor Sterle
Identifikační číslo DPH:
SI 128 67 608

Oznámení o odpovědnosti: I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za jejich obsah odpovídají výhradně provozovatelé odkazovaných stránek.

autorská práva

Autorské právo na veškeré informace, grafiku a fotografie obsažené na této webové stránce je majetkem ekey biometric systems (ekey biometric systems GmbH, Lunzerstrasse 89, 4030 Linz, Rakousko) – pokud není uvedeno jinak.

Tyto informace můžete použít a vytisknout pouze pro své osobní použití. Jakékoli další použití, zejména skladování v databázích, publikace, reprodukce a jakákoli forma komerčního použití, použití v jiném dokumentu nebo jiném materiálu, jakož i zpřístupnění třetím stranám – také částečně nebo v revidované podobě – je bez předchozího písemného souhlasu biometrické systémy ekey jsou zakázány.

Informace na tomto webu jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a pocházejí ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. Nejsme zodpovědní za přesnost informací na tomto webu ani za jejich úplnost a spravedlnost a nelze z nich odvodit žádné nároky. Biometrické systémy ekey nepřijímají žádnou odpovědnost vůči osobám nebo společnostem, pokud jde o použití nebo spolehlivost informací a názorů prezentovaných na těchto stránkách.

Biometrické systémy ekey nepředstavují žádné jiné webové stránky, na které je možné se prostřednictvím těchto webových stránek dostat, a nepřebírá tedy žádnou odpovědnost za obsah a použití těchto webových stránek ani za informace v nich obsažené. Společnost ekey biometric systems nenese vůči nikomu odpovědnost za jakoukoli formu ztráty nebo poškození, která vyplývá z použití nebo spoléhání se na informace zpřístupněné na takové webové stránce.

ochranná známka

Použité názvy produktů, ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Jakékoli použití ochranných známek na tomto webu slouží pouze pro informační účely a neposkytuje žádné informace o bezplatné dostupnosti názvů produktů a ochranných známek. Biometrické systémy ekey uznávají všechny názvy produktů a ochranné známky.

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. (“Google”) Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás shromáždila společnost Google, způsobem popsaným výše a za účelem uvedeným výše.

Prohlášení o ochraně údajů pro Facebook podrobně

Společně odpovědní za provoz facebookové stránky „ekey biometrické systémy“ a facebookové skupiny „ekey user“ jsou ve smyslu GDPR a dalších předpisů o ochraně údajů:

Facebook Ireland Ltd. (dále jen „Facebook“)
Náměstí Grand Canal 4
Grand Canal Harbour Dublin 2
Irsko
a

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstrasse 89
4030 Linec
Rakousko

Informace na facebookové stránce „biometrické systémy ekey“ nebo facebookové skupině „uživatel ekey“:

ekey biometric systems GmbH provozuje tuto stránku nebo skupinu, aby upozornila na produkty a kontaktovala vás jako návštěvníka nebo člena této stránky na Facebooku nebo facebookové skupině a webových stránkách ekey biometric systems GmbH. Další informace o společnosti ekey biometric systems GmbH a našich aktivitách atd. Naleznete na našich webových stránkách na adrese https://www.ekey.net

Jako provozovatel stránky na Facebooku nebo skupiny na Facebooku nemá společnost ekey biometric systems GmbH žádný zájem na shromažďování a dalším zpracování vašich osobních údajů pro účely analýzy nebo marketingu. Další informace o nakládání s osobními údaji najdete na Datové úložiště. Provoz této stránky na Facebooku nebo skupiny na Facebooku, včetně zpracování osobních údajů uživatelů, je založen na oprávněných zájmech společnosti ekey biometric systems GmbH v moderních a podpůrných možnostech informací a interakce pro naše uživatele a návštěvníky v souladu s. Čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR.

Zpracování osobních údajů Facebookem

Evropský soudní dvůr (ESD) ve svém rozsudku ze dne 5. června 2018 rozhodl, že provozovatel stránky na Facebooku je společně se společností Facebook odpovědný za zpracování osobních údajů.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&docl ang = DE & mode = req & dir = & occ = první a část = 1 & cid = 298398

Víme, že Facebook zpracovává uživatelská data pro následující účely:

▪ Reklama (analýza, tvorba personalizované reklamy)
▪ Vytváření uživatelských profilů
▪ Průzkum trhu.

Facebook používá cookies k ukládání a dalšímu zpracování těchto informací, tj. Malých textových souborů, které jsou uloženy na různých koncových zařízeních uživatelů. Pokud má uživatel profil na Facebooku a je k němu přihlášen, probíhá ukládání a analýza také napříč zařízeními.

https://www.facebook.com/about/privacy
Zde můžete vznést námitku (tzv. Odhlášení): https://www.facebook.com/settings?tab=ads
a tady
http://www.youronlinechoices.com
být nastaven.

Facebook Inc., americká mateřská společnost společnosti Facebook Ireland Ltd. je certifikován podle štítu EU-USA na ochranu soukromí, a dává tak závazek dodržovat evropské směrnice o ochraně údajů. Další informace o stavu štítu soukromí na Facebooku najdete zde: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

Přenos a další zpracování osobních údajů uživatelů ve třetích zemích, jako jsou USA, ani související rizika pro uživatele nelze vyloučit mnou / námi jako provozovatelem stránky.

Statistická data

Statistické údaje z různých kategorií lze vyvolat pomocí ekey biometric systems GmbH prostřednictvím takzvaného „Insights“ na facebookové stránce nebo „Group Insights“. Tyto statistiky generuje a poskytuje Facebook. Jako provozovatel stránek nemá ekey biometric systems GmbH žádný vliv na generování a zobrazování. Společnost ekey biometric systems GmbH nemůže tuto funkci vypnout nebo zabránit generování a zpracování dat. Za vybrané období a také pro kategorie fanoušků, předplatitelů, oslovených lidí a interakce s lidmi poskytuje Facebook následující údaje týkající se této stránky na Facebooku nebo skupiny na Facebooku:

Stránka na Facebooku: celkový počet zobrazení stránky, „lajky“, aktivity na stránce, interakce s příspěvky, zásah, zhlédnutí videa, dosah příspěvku, komentáře, sdílený obsah, odpovědi, podíl mužů a žen, původ podle země a města, jazyk, zobrazení a kliknutí Nakupujte, klikněte na plánovač tras, klikněte na telefonní čísla.

Skupina na Facebooku: Počet členů, Počet nových členů, Jméno a informace o profilu členů, Počet příspěvků a dalších interakcí, Populární dny a doby interakcí, Počet žádostí o členství, Počet aktivních členů, Nejaktivnější přispívající členové, Nejoblíbenější příspěvky, Distribuce členů podle pohlaví a věku, stejně jako jejich země a umístění.

Vzhledem k neustálému vývoji Facebooku se dostupnost a zpracování údajů mění, takže ekey biometric systems GmbH odkazuje na výše uvedené prohlášení o ochraně údajů od Facebooku, kde najdete další podrobnosti. Společnost ekey biometric systems GmbH používá tato data, která jsou k dispozici v agregované formě, ke zvýšení atraktivity příspěvků a aktivit na facebookové stránce pro uživatele. Například ekey biometric systems GmbH používá distribuci podle věku a pohlaví pro přizpůsobený přístup a preferovanou dobu návštěvy uživatelů pro časově optimalizované plánování příspěvků. Informace o typu koncových zařízení používaných návštěvníky pomáhá společnosti ekey biometric systems GmbH přizpůsobit jim články z hlediska jejich vizuálního designu. V souladu s podmínkami používání Facebooku, s nimiž každý uživatel souhlasil při vytváření profilu na Facebooku, může ekey biometric systems GmbH identifikovat předplatitele a fanoušky webu nebo členy skupiny a zobrazit jejich profily a další sdílené informace. Společnost ekey biometric systems GmbH používá informace o nejaktivnějších účastnících ve skupině k tomu, aby se jim konkrétně věnovala na témata řešená ve skupině.

Uživatelská práva

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich práv, kontaktujte přímo Facebook. Máte právo na bezplatné informace o svých osobních údajích uložených na Facebooku a v případě potřeby právo na opravu, omezení zpracování nebo vymazání těchto údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů. Konečně máte také právo stěžovat si u dozorového úřadu pro ochranu údajů ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Facebook. Pokud budou zaslány informační dotazy společnosti ekey biometric systems GmbH jako provozovateli webových stránek, je společnost ekey biometric systems GmbH povinna na základě dodatečné dohody s Facebookem předat tyto dotazy – bez ohledu na to, zda od soukromých osob nebo úřadů – společnosti Facebook do 7 dnů. Vyplývá to také z výše uvedeného dodatku řadiče https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Pokud potřebujete podporu nebo máte nějaké další dotazy, kontaktujte ekey biometric systems GmbH e-mailem na datenschutz@ekey.net. Pokud v budoucnu již zde popsané zpracování údajů nechcete, odstraňte propojení mezi vaším uživatelským profilem a stránkou „biometrické systémy ekey“ pomocí funkce „Nelíbí se mi tato stránka“ nebo ponechejte „ekey uživatelská skupina.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení pomocí prohlížeče. Neubližují. Cookies používáme, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a abyste jej povolili pouze v jednotlivých případech. Deaktivace cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.