otisk

otisk

Rakousko

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linec

Telefon: +43 732 890 500 2000

Jednatelé oprávněni zastupovat:
Dr. Leopold Gallner
Mag. Michael Gallner-Holzmann
Raphaela Gallner, MSc, MA

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sedadlo: Linec / Rakousko
Obchodní rejstřík č.: FN 229357s
u krajského a obchodního soudu v Linci
Identifikační číslo DPH:
ATU 622 581 58

E-mailem: office@ekey.net

Itálie

ekey biometrické systémy Srl.
Weinbergweg, 35 / A, I-39100 Bozen

Telefon: +39 0471922 712

Jednatelé oprávněni zastupovat:
Dr. Leopold Gallner
Identifikační číslo DPH:
IT 0276 3560 212

E-mailem: italia@ekey.net

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

ekey biometric systems Schweiz AG
Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz

Telefon: +423 235 08 80

Jednatel oprávněn zastupovat:
Hans Potetz
Identifikační číslo DPH:
CH 562 35

E-mailem: office@ekey.ch

Německo

ekey biometric systems GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel

Telefon: +49 6187 90696 0

Jednatelé oprávněni zastupovat:
Dr. Leopold Gallner
Registrový soud: AG Hanau
Registrační číslo: HRB 91006
Identifikační číslo DPH:
DE 813 892 513

E-mailem: office@ekey.net

Východní oblast Jaderského moře

ekey biometrické systémy doo
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 530 94 89

Jednatel oprávněn zastupovat:
Igor Sterle
Identifikační číslo DPH:
SI 128 67 608

E-mailem: info@ekey.si

Oznámení o odpovědnosti: I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za jejich obsah odpovídají výhradně provozovatelé odkazovaných stránek.

autorská práva

Autorské právo na veškeré informace, grafiku a fotografie obsažené na této webové stránce je majetkem ekey biometric systems (ekey biometric systems GmbH, Lunzerstrasse 89, 4030 Linz, Rakousko) – pokud není uvedeno jinak.

Tyto informace můžete použít a vytisknout pouze pro své osobní použití. Jakékoli další použití, zejména skladování v databázích, publikace, reprodukce a jakákoli forma komerčního použití, použití v jiném dokumentu nebo jiném materiálu, jakož i zpřístupnění třetím stranám – také částečně nebo v revidované podobě – je bez předchozího písemného souhlasu biometrické systémy ekey jsou zakázány.

Informace na tomto webu jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a pocházejí ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. Nejsme zodpovědní za přesnost informací na tomto webu ani za jejich úplnost a spravedlnost a nelze z nich odvodit žádné nároky. Biometrické systémy ekey nepřijímají žádnou odpovědnost vůči osobám nebo společnostem, pokud jde o použití nebo spolehlivost informací a názorů prezentovaných na těchto stránkách.

Biometrické systémy ekey nepředstavují žádné jiné webové stránky, na které je možné se prostřednictvím těchto webových stránek dostat, a nepřebírá tedy žádnou odpovědnost za obsah a použití těchto webových stránek ani za informace v nich obsažené. Společnost ekey biometric systems nenese vůči nikomu odpovědnost za jakoukoli formu ztráty nebo poškození, která vyplývá z použití nebo spoléhání se na informace zpřístupněné na takové webové stránce.

ochranná známka

Použité názvy produktů, ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Jakékoli použití ochranných známek na tomto webu slouží pouze pro informační účely a neposkytuje žádné informace o bezplatné dostupnosti názvů produktů a ochranných známek. Biometrické systémy ekey uznávají všechny názvy produktů a ochranné známky.

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. (“Google”) Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás shromáždila společnost Google, způsobem popsaným výše a za účelem uvedeným výše.