Zásady ochrany osobních údajů aplikace ekey

Ochrana dat

Naše aplikace může být použita bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Údaje jsou osobní, pokud je lze přiřadit fyzické osobě.

Díky funkci správy uživatelů aplikace můžete ukládat jména uživatelů. Tuto funkci můžete použít k vytváření, aktivaci a mazání uživatelů. Můžete také spravovat otisky prstů uživatelů a omezovat uživatelská práva. Pokud použijete tuto funkci, data, která zadáte, budou zaznamenána naší aplikací, uložena a odeslána do vašeho systému ekey. Tato data jsou vlastníkovi mobilního zařízení stále k dispozici jako součást této funkce.

Osobní údaje, které jste zadali, budou odeslány pouze naší aplikací za účelem provozu vašeho systému ekey. Jinak nebudou tyto údaje ani zpracovány, ani předány třetím stranám. Data se ukládají v aplikaci ekey a ve vašem systému ekey, dokud je nevymažete.
Abyste mohli mobilní aplikaci používat, musíte pro registraci zadat své jméno a e-mailovou adresu. Ty jsou uloženy v mobilním zařízení pro automatickou registraci později a nejsou zpracovávány společností ekey biometric systems GmbH.
Můžete odeslat data z aplikace ekey podpoře ekey pro účely analýzy. V takovém případě se diagnostická data z vašeho produktu ekey a zadané kontaktní údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa a případně vaše adresa a / nebo telefonní číslo, odešlou společnosti ekey biometric systems GmbH za účelem navázání kontaktu. K tomuto přenosu dochází pouze aktivně uživatelem. Kontaktní a analytické údaje pro příslušný případ podpory jsou přístupné pouze pracovníkovi podpory a jsou uloženy až do dokončení případu podpory. Diagnostická data jsou přenášena na server ekey v Linci / Rakousko prostřednictvím šifrovaného připojení (HTTPS). Odeslaná data budou použita pouze za účelem kontaktování, analýzy a řešení problémů a nebudou předána třetím stranám.
Upozorňujeme, že v aplikaci ekey máte vždy možnost opravit nebo odstranit nesprávná data. Můžete nás kdykoli bezplatně kontaktovat, pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů a jejich opravy, blokování nebo vymazání.

ekey biometric systems GmbH
koordinátor ochrany údajů
Lunzerstraße 89, A-4030 Linec
E-mail: datenschutz@ekey.net
Telefon: +43 732 890 500 -0
Fax: +43 732 890 500 2002

Pokud se domníváte, že zpracovávání vašich údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo že vaše nároky na ochranu údajů byly porušeny jiným způsobem, můžete si stěžovat u dozorového úřadu.
Rakouský orgán pro ochranu údajů

Barichgasse 40-42
1030 Vídeň
Telefon: +43 1 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Vždy chceme našim zákazníkům představit atraktivní nabídku, a proto se neustále přizpůsobujeme vašim přáním. To může vyžadovat aktualizaci tohoto prohlášení o ochraně údajů. Proto doporučujeme, abyste se pravidelně informovali o změnách na této stránce. Pokud dojde ke změnám, které by mohly ovlivnit váš souhlas, budeme vás informovat zvlášť.