ekey App Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystanie z naszej aplikacji jest możliwe bez podawania danych osobowych. Dane są osobiste, jeśli można je przypisać do osoby fizycznej.

Dzięki funkcji zarządzania użytkownikami aplikacji, możesz swobodnie zapisywać nazwy użytkowników. Funkcji tej można używać do tworzenia, aktywowania i usuwania użytkowników. Można również zarządzać odciskami palców użytkowników i ograniczać ich prawa. Jeśli skorzystasz z tej funkcji, wprowadzone przez Ciebie dane zostaną zebrane przez naszą aplikację, zapisane i wysłane do Twojego systemu ekey. Dane te są nadal dostępne dla właściciela mobilnego urządzenia w ramach tej funkcji.

Wprowadzone przez Ciebie dane osobowe zostaną przesłane przez naszą aplikację do Twojego systemu ekey tylko w celu jego obsługi. W przeciwnym razie dane te nie będą przetwarzane ani przekazywane osobom trzecim. Dane te będą przechowywane w aplikacji ekey oraz w Twoim systemie ekey do momentu ich usunięcia.
Aby móc korzystać z aplikacji mobilnej, należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu rejestracji. Są one zapisywane na urządzeniu przenośnym w celu późniejszej automatycznej rejestracji i nie są dalej przetwarzane przez ekey biometric systems GmbH.
W celach analitycznych można wysyłać dane z aplikacji ekeys do obsługi ekeys. W tym przypadku dane diagnostyczne z Twojego produktu ekey oraz wprowadzone dane kontaktowe, takie jak nazwisko i adres e-mail oraz opcjonalnie adres i/lub numer telefonu, zostaną przesłane do ekey biometric systems GmbH w celu skontaktowania się z Tobą. Ta transmisja jest wykonywana tylko aktywnie przez użytkownika. Dane kontaktowe i analityczne dla danego przypadku wsparcia są dostępne tylko dla pracownika wsparcia i są przechowywane do momentu zakończenia sprawy wsparcia. Dane diagnostyczne są przekazywane za pomocą szyfrowanego połączenia (HTTPS) do serwera ekey w Linz/Austria. Wysłane dane będą wykorzystywane wyłącznie do kontaktu, analizy i wykrywania błędów i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Zwracamy uwagę, że nieprawidłowe dane w aplikacji ekey można w każdej chwili skorygować lub usunąć. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania, blokowania lub usuwania, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami bezpłatnie.

ekey biometric systems GmbH
c/o koordynator ochrony danych
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
E-mail: datenschutz@ekey.net
Telefon: +43 732 890 500 -0
Fax: +43 732 890 500 2002

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych osobowych lub w inny sposób naruszono Twoje prawa do ochrony danych, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
Austriacki Urząd Ochrony Danych Osobowych

Barichgasse 40-42
1030 Wiedeń
Telefon: +43 1 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Zawsze chcemy przedstawić naszym klientom atrakcyjną ofertę i dlatego stale dostosowujemy się do ich życzeń. Może to wymagać aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. O ile są to zmiany, które mogą mieć wpływ na udzieloną przez Państwa zgodę, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie.