ekey home – rozwiązanie pojedynczego dostępu

Właściwe rozwiązanie dla mojej prywatnej strefy.

ekey home to innowacyjny system dostępu do Twojej prywatnej strefy. System charakteryzuje się prostym montażem i intuicyjną administracją użytkownika. Skanery palcowe są dostępne w różnych modelach, w zależności od zastosowania.

krótkie fakty

Za pomocą jednego skanera palcowego* można sterować maksymalnie 3 funkcjami.

  • Można przechowywać do 99 palców
  • Można sterować od 1 do 3 funkcji (np. drzwi, brama i system alarmowy)
  • Prosta obsługa i centralne zarządzanie użytkownikami bezpośrednio przez jednostkę sterującą
  • Albo przez aplikację ekey home
    (ekey home finger scanner integra Bluetooth lub ekey finger scanner arte**)
  • Opcjonalnie: możliwy dostęp za pomocą karty (RFID) -> dodatkowo można zapisać do 99 kart

*Dodatkowo: klawiatura -> można zapisać do 99 kodów
**Tylko z ekey home control unit micro plus

Różne modele

Optymalne rozwiązanie dla każdego wymagania.

Montaż powierzchniowy

Szczegółowe informacje

podtynkowy

Szczegółowe informacje

Integracja

Szczegółowe informacje

arte

Szczegółowe informacje

Klawiatura

Szczegółowe informacje

Odkryj możliwości

Rozwiązania dla drzwi
Instalacja w zakresach przełączników
Integracja z systemami interkomowymi
Podłączenie do systemów inteligentnego domu