4-6-cyfrowy kod bezpieczeństwa aplikacji jest wymagany dla zapytania bezpieczeństwa dla aplikacji. Możesz dezaktywować żądanie kodu bezpieczeństwa aplikacji pod ADMINISTRACJA, jeśli Twoje urządzenie przenośne posiada bezpieczne mechanizmy blokujące (odcisk palca, kod, itp.).