Możesz zapisać kod łączący użytkownika.

  1. Uruchomić ekey home app.
  2. Wybierz ADMINISTRACJA.
  3. Wybierz CHANGE SECURITY CODES.
  4. W odpowiednim polu należy wpisać żądany kod powiązania z użytkownikiem.
  5. Potwierdź wpisy z Zmień (Android) lub Zakończone (iOS).

Możesz przekazać ten kod łączący użytkownika wybranej przez siebie osobie.
Ta wybrana osoba może wykorzystać ten kod parowania użytkownika do wykonania następujących czynności za pomocą swojego urządzenia przenośnego:

  • Otwórz drzwi;
  • Włączanie lub wyłączanie kodu bezpieczeństwa aplikacji;
  • Zmień kod bezpieczeństwa aplikacji;
  • Zresetuj parowanie między skanerem palcowym a urządzeniem przenośnym.