Jeśli chcesz zaktualizować bazę danych z bardzo starej wersji, np. 3.1 lub 3.2 do ekey-net-Generation-4.x, należy najpierw zaktualizować ją do wersji 3.4.3, aby baza danych mogła być poprawnie przeniesiona.

Aktualizację można znaleźć tutaj ekey net 3.4.3.