Obowiązuje dla wszystkich jednostek sterujących montowanych natynkowo i zintegrowanych.
Brak połączenia danych z jednostką akwizycyjną. Sprawdzić okablowanie i zasilanie.