Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obwieszczenie o odpowiedzialności: Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

Austria

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz

Telefon: +43 732 890 500 2000
E-mail: office@ekey.net

Upoważniony przedstawiciel dyrektora zarządzającego:
Dr. Leopold Gallner
Mag. Michael Gallner-Holzmann
Raphaela Gallner, MSc, MA

forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Seat: Linz/Austria
Numer rejestracyjny firmy: FN 229357s
w Wojewódzkim Sądzie Gospodarczym w Linzu
Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży:
ATU 622 581 58

ekey biometric systems GmbH
EURO PLAZA, Am Euro Platz 2, A-1120 Wiedeń

Telefon: +43 732 890 500 – 0
E-mail: office@ekey.net

Polska

Cardco Sp z o.o.
Górnicza 12 , 91-765 Łódź

Telefon: +48 42 617 28 28
E-mail: biuro@ekey.com.pl

Szwajcaria & Liechtenstein

ekey biometric systems Schweiz AG
Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz

Telefon: +423 235 08 80
E-mail: office@ekey.net

Upoważniony przedstawiciel dyrektora zarządzającego:
Hans Potetz
Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży:
CH 562 35

Niemcy

ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel

Telefon: +49 6187 90696 0
E-mail: office@ekey.net

Upoważniony przedstawiciel dyrektora zarządzającego:
Dr. Leopold Gallner
register court: AG Hanau
numer rejestracyjny: HRB 91006
Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży:
DE 813 892 513

Słowenia/wschodnie kraje adriatyckie

ekey biometryczne systemy d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 530 94 89
E-mail: info@ekey.si

Upoważniony przedstawiciel dyrektora zarządzającego:
Igor Sterle
Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży:
SI 128 67 608

Włochy

ekey biometryczne systemy Srl.
Via Copernico 13/A, I-39100 Bolzano

Telefon: +39 0471 922 712
E-mail: italia@ekey.net

Upoważniony przedstawiciel dyrektora zarządzającego:
Dr. Leopold Gallner
Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży:
TO 0276 3560 212

Copyright

Prawa autorskie do wszystkich informacji, grafik i zdjęć zawartych na tej stronie są własnością ekey biometric systems (ekey biometric systems GmbH, Lunzerstrasse 89, 4030 Linz, Austria) – o ile nie podano inaczej.

Informacje te można wykorzystywać i drukować wyłącznie do użytku osobistego. Jakiekolwiek dalsze wykorzystanie, w szczególności przechowywanie w bazach danych, publikacja, powielanie i jakakolwiek forma wykorzystania komercyjnego, wykorzystanie w innym dokumencie lub innym materiale, a także przekazywanie osobom trzecim – również w części lub w zmienionej formie – jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody systemów biometrycznych ekey.

Informacje na tej stronie internetowej są podane w dobrej wierze i pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na tej stronie internetowej ani za ich kompletność i rzetelność, a także nie możemy wysuwać z tego tytułu żadnych roszczeń. systemy biometryczne ekey nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec osób lub firm w związku z wykorzystaniem lub wiarygodnością informacji i opinii zamieszczonych na tej stronie.

Systemy biometryczne ekey nie stanowią żadnej z innych stron internetowych, do których można dotrzeć za pośrednictwem tej strony, a zatem nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść i korzystanie z tych stron ani za informacje na nich zawarte. systemy biometryczne ekey nie ponoszą wobec nikogo odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach podanych na takiej stronie.

Znak towarowy

Używane nazwy produktów, znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Jakiekolwiek użycie znaków towarowych na tej stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wskazuje na bezpłatną dostępność nazw produktów i znaków towarowych. systemy biometryczne ekey rozpoznają wszystkie nazwy produktów i znaki towarowe.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ( Google ) Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o Państwu danych w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu.

Polityka prywatności dla Facebooka w szczegółach

Współodpowiedzialni za funkcjonowanie strony “ekey biometrics systems” na Facebooku oraz grupy “ekey user” na Facebooku są w rozumieniu DSGVO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych:

Facebook Ireland Ltd. (dalej “Facebook”)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour Dublin 2
Irlandia
oraz

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstrasse 89
4030 Linz
Austria

Informacje o stronie “ekey biometric systems” na Facebooku lub grupie “ekey user” na Facebooku:

Firma ekey biometric systems GmbH prowadzi tę stronę lub grupę w celu zwrócenia uwagi na produkty i skontaktowania się z Tobą jako gościem lub członkiem tej strony lub grupy na Facebooku, a także stron internetowych ekey biometric systems GmbH. Dalsze informacje na temat ekey biometric systems GmbH i naszej działalności itp. można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.ekey.net

Firma ekey biometric systems GmbH jako operator strony internetowej Facebook lub grupy Facebook nie jest zainteresowana gromadzeniem i dalszym przetwarzaniem Państwa indywidualnych danych osobowych w celach analizy lub marketingowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Przechowywanie danych. Funkcjonowanie tej strony lub grupy Facebook, włącznie z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, opiera się na uzasadnionym zainteresowaniu ekey biometric systems GmbH nowoczesną i pomocną opcją informacji i interakcji dla i z naszymi użytkownikami i odwiedzającymi, zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz). Artykuł 6 ust. 2 1 litr. f) DSGVO.

Przetwarzanie danych osobowych przez Facebook

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł w swoim wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r., że operator strony na Facebooku jest wspólnie z Facebookiem i solidarnie odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&docl ang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298398

Jesteśmy świadomi, że Facebook przetwarza dane użytkowników w następujących celach:

▪ Reklama (analiza, tworzenie spersonalizowanych reklam)
▪ Tworzenie profili użytkowników
▪ Badania rynku.

Facebook używa plików cookie do przechowywania i dalszego przetwarzania tych informacji, tj. małych plików tekstowych, które są przechowywane na różnych urządzeniach końcowych użytkowników. Jeśli użytkownik ma profil na Facebooku i jest do niego zalogowany, zapisywanie i analiza odbywa się również na wszystkich urządzeniach.

https://www.facebook.com/about/privacy
Możliwości sprzeczności (tzw. opt-out) można dokonać tutaj:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads

i tutaj
http://www.youronlinechoices.com
może być ustawiony.

Facebook Inc., amerykańska spółka dominująca Facebook Ireland Ltd. posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield i tym samym obiecuje przestrzegać europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych. Więcej informacji na temat statusu osłony prywatności na Facebooku można znaleźć tutaj:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
.

Przekazywanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych użytkowników do krajów trzecich, takich jak USA, a także związane z tym potencjalne zagrożenia dla użytkowników nie mogą być wykluczone przeze mnie/nas jako operatora strony.

Dane statystyczne

Poprzez tzw. “Insights” na stronie Facebook lub “Group Insights”, dane statystyczne różnych kategorii można wywołać dla ekey biometric systems GmbH. Statystyki te są generowane i dostarczane przez Facebook. Jako operator obiektu, ekey biometric systems GmbH nie ma wpływu na tworzenie i prezentację obiektu. Firma ekey biometric systems GmbH nie może wyłączyć tej funkcji ani zapobiec generowaniu i przetwarzaniu danych. Przez możliwy do wyboru okres czasu i dla kategorii fanów, abonentów, osób, do których dotarto i osób, z którymi nawiązano kontakt, następujące dane będą dostarczane przez Facebook w odniesieniu do tej strony lub grupy Facebook:

Strona na Facebooku: Całkowita liczba odsłon strony, informacje “Lubię to”, aktywność na stronie, interakcje, zasięg, odsłony wideo, post zasięg, komentarze, wspólne treści, odpowiedzi, odsetek mężczyzn i kobiet, kraj i miasto pochodzenia, język, odsłony i kliknięcia w sklepie, kliknięcia w planery tras, kliknięcia w numery telefonów.

Grupa Facebook: Liczba członków, Liczba nowych członków, Nazwiska i informacje o profilu członków, Liczba postów i innych interakcji, Popularne dni i godziny interakcji, Liczba próśb o członkostwo, Liczba aktywnych członków, Najaktywniejsi członkowie wspierający, Najpopularniejsze posty, Dystrybucja członków według płci i wieku, a także według ich kraju i lokalizacji.

W związku z ciągłym rozwojem Facebooka, dostępność i przetwarzanie danych zmienia się, dlatego ekey biometric systems GmbH pragnie skierować Państwa do wyżej wymienionej polityki prywatności Facebooka w celu uzyskania dalszych szczegółów. ekey biometric systems GmbH wykorzystuje te dane dostępne w formie zbiorczej, aby uatrakcyjnić wkład i działania na stronie Facebook. Na przykład, ekey biometric systems GmbH stosuje podział według wieku i płci w celu dostosowania podejścia i preferowanego przez użytkowników czasu odwiedzin do zoptymalizowanego czasowo planowania wkładu. Informacje na temat rodzaju urządzeń końcowych używanych przez odwiedzających pomagają ekey biometric systems GmbH w optycznym i kreatywnym dostosowaniu wkładu. Zgodnie z warunkami użytkowania Facebooka, na które każdy użytkownik wyraził zgodę przy tworzeniu profilu na Facebooku, ekey biometric systems GmbH może zidentyfikować abonentów i fanów strony lub członków grupy oraz przeglądać ich profile i inne udostępnione przez nich informacje. ekey biometric systems GmbH korzysta z informacji o najbardziej aktywnych uczestnikach grupy, aby zwrócić się do nich konkretnie na tematy poruszane w grupie.

Prawa użytkownika

Jeśli masz pytania dotyczące swoich praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Facebookiem. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych przechowywanych na Facebooku oraz, jeśli ma to zastosowanie, prawo do ich poprawiania, ograniczania ich przetwarzania lub usuwania. Masz również prawo do przenoszenia danych. Wreszcie, mają Państwo również prawo do złożenia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Facebook do organu nadzorującego ochronę danych. Jeśli do ekey biometric systems GmbH jako operatora strony zostaną skierowane prośby o udzielenie informacji, ekey biometric systems GmbH jest zobowiązana na mocy dodatkowej umowy z Facebookiem do przekazania tych próśb – zarówno od osób prywatnych, jak i od władz – na Facebook w ciągu 7 dni. Wynika to również z wyżej wymienionego uzupełnienia dotyczącego kontrolera https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia lub mają inne pytania, prosimy o kontakt z ekey biometric systems GmbH drogą mailową pod adresem datenschutz@ekey.net. Jeśli nie chcesz już dłużej otrzymywać opisanego tu przetwarzania danych w przyszłości, to anuluj połączenie swojego profilu użytkownika ze stroną “systemy biometryczne ekey” za pomocą funkcji “Nie podoba mi się już ta strona” lub opuść grupę “użytkownik ekey”.

Cookies

Nasza strona korzysta z tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym za pomocą przeglądarki. Oni nie robią nic złego. Używamy cookies, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Niektóre pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Pozwalają nam one rozpoznać Twoją przeglądarkę przy kolejnej wizycie u nas. Jeśli tego nie życzysz, możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniu cookies i zezwalała na to tylko w indywidualnych przypadkach. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.