wyszukiwanie oko

FAQ

Co to jest moduł ekey FSX lub moduł ekey?

ekey FSX jest kompletnym skanerem palcowym z otwartym interfejsem danych do podłączenia do systemów innych niż ekey. moduł […]

FAQ

Dlaczego podczas pracy dioda LED stanu nagle miga na niebiesko?

Ten komunikat o błędzie może mieć kilka przyczyn. Skontaktuj się z ekey supportem.

FAQ

Jakiej konserwacji wymagają skanery palców ekey?

System ten jest w zasadzie bezobsługowy. Powierzchnia sensora skanera palcowego jest praktycznie samooczyszczająca się dzięki wielokrotnemu użyciu (pociągnięcie […]

FAQ

Aktualizacja serwera DNS Windows blokuje porty ekey-net

Microsoft DNS Security Service Update 953230 (MS08-037) może zablokować nasze porty UDP, ponieważ usługa DNS uruchamia się przed […]