DE | EN | USA | ES | CH | IT | FR | SI | HR | PL | CZ | SK

ekey. dein finger. dein schlüssel
Media Center

MATERIAŁY DO POBRANIA ekey

Wybierz kryteria wyszukiwania...

Schematy połączeń kablowych drzwi

Please ask the respective door manufacturer or door retailer for the correct pin assignment.

Arkusze danych

 

Prawa autorskie

O ile nie określono inaczej, prawa autorskie do wszystkich informacji, grafik i zdjęć dostępnych na niniejszej stronie należą do ekey biometric systems (ekey biometric systems GmbH, Lunzerstrasse 89, 4030 Linz, Austria).

Informacje te wolno wykorzystywać i drukować wyłącznie do celów prywatnych. Każde wykorzystanie wykraczające poza ten zakres, a w szczególności zapisywanie w bazach danych, publikowanie, powielanie oraz każda forma zastosowania komercyjnego, wykorzystanie w innym dokumencie bądź w innych materiałach oraz przekazywanie osobom trzecim – również fragmentarycznie bądź w zmodyfikowanej postaci – jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody ekey biometric systems.

 
 
© 2015 ekey biometric systems