ekey riešenie pre viacnásobný prístup

Ideálne riešenie pre jednotlivcov a firmy.

ekey multi je revolučný prístupový systém, s ktorým môžete spravovať až 4 snímače prstov * v malej sieti. Špeciálna vlastnosť: Programovanie sa uskutočňuje priamo na priradenej riadiacej jednotke bez PC. Na používateľa je možné spustiť niekoľko akcií. Individuálne prístupové práva vč. Časové intervaly je možné ľahko priradiť každému jednotlivému používateľovi (napr. Rodinným príslušníkom a hosťom, zamestnancom a upratovacím zamestnancom) pomocou riadiacej jednotky.

Krátke fakty

4 skenery prstov * sú spravované prostredníctvom jednej riadiacej jednotky.

  • Je možné uložiť až 99 prstov
  • Max. Možné 4 skenery prstov
  • Na jeden snímač skeneru prstov možno ovládať až 4 funkcie (napr. Dvere, brána a výstražný systém)
  • Individuálne programovateľné časové intervaly
  • Prístupový protokol pre každý skener prstov
  • Jednoduchá obsluha a centrálna správa používateľov priamo cez riadiacu jednotku
  • Je možné prideliť osobné práva (miesto a čas)
  • Prázdniny alebo stály program
  • Voliteľné: možný prístup pomocou karty (RFID) -> je možné uložiť až 99 kariet

* Prípadne: číselná klávesnica (klávesnica) -> je možné uložiť až 99 kódov

Rôzne modely

Optimálne riešenie pre každú požiadavku.

Povrch

Detailné informácie

Skryté

Detailné informácie

integra

Detailné informácie

klávesnica

Detailné informácie

Objavte možnosti

Riešenia pre dvere
Inštalácia do prepínacích programov
Integrácia do interkomov
Pripojenie k systémom inteligentnej domácnosti