ekey vyhľadávanie

Downloadcenter

FAQ

Akú údržbu potrebujú snímače prstov ekey?

Systém je v zásade bezúdržbový. Povrch snímača skenera prsta je vďaka opakovanému použitiu (prejdením prstom) prakticky samočistiaci. Ak […]

Downloadcenter

Seite

FAQ

Partner & Kooperationen