Môžete uložiť kód spojenia používateľov.

  1. Spustite ekey home app .
  2. Vyberte si SPRÁVA von.
  3. Vyberte si ZMENIŤ BEZPEČNOSTNÉ KÓDY von.
  4. Do požadovaného poľa zadajte požadovaný kód spojenia používateľov.
  5. Svoje údaje potvrďte pomocou Zmeniť (Android) alebo Hotovo (iOS).

Tento kód spojenia používateľov môžete odovzdať niekomu podľa vášho výberu.
Táto vybraná osoba môže pomocou tohto kódu spojenia používateľov vykonať so svojím mobilným zariadením nasledujúce akcie:

  • Otvorte dvere;
  • Aktivovať alebo deaktivovať bezpečnostný kód aplikácie;
  • Zmeniť bezpečnostný kód aplikácie;
  • Obnovte spojenie medzi skenerom prsta a mobilným zariadením.