Ak ste zabudli bezpečnostný kód aplikácie, môžete resetovať spojenie medzi skenerom prstov Bluetooth a mobilným zariadením prostredníctvom aplikácie. Bezpečnostný kód aplikácie sa tiež resetuje na výrobné nastavenie 9999 vynulovať.

  1. Spustite ekey home app .
  2. Zadajte nesprávny bezpečnostný kód aplikácie.
  3. Potvrďte zadanie pomocou ďalej .
  4. Vyberte si RESETOVAŤ PÁROVANIE von.
  5. Reset potvrďte pomocou ďalej .