Platí pre všetky riadiace jednotky montované na povrch a integrované.
Žiadne dátové pripojenie k registračnej jednotke. Skontrolujte zapojenie a napájanie.