Ochrana dát

Ochrana dát

Rakúsko

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz

Telefón: +43 732 890 500 2000
E-mail: office@ekey.net

Konatelia oprávnení zastupovať:
Dr. Leopold Gallner
Mag. Michael Gallner-Holzmann
Raphaela Gallner, MSc, MA

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sedadlo: Linz / Rakúsko
Číslo obchodného registra: FN 229357s
na regionálnom a obchodnom súde v Linzi
Identifikačné číslo dane z obratu:
ATU 622 581 58

ekey biometric systems GmbH
EURO PLAZA, Am Euro Platz 2, A-1120 Viedeň

Telefón: +43 732 890 500 – 0
E-mail: office@ekey.net

Taliansko

ekey biometric systems GmbH
Weinbergweg, 35 / A, I-39100 Bozen

Telefón: +39 0471 922 712

Konatelia oprávnení zastupovať:
DR. Leopold Gallner
Identifikačné číslo dane z obratu:
IT 0276 3560 212

E-mail: italia@ekey.net

Švajčiarsko & Liechtenstein

ekey biometric systems Schweiz AG
Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz

Telefón: +423 235 08 80

Konateľ oprávnený zastupovať:
Hans Potetz
Identifikačné číslo dane z obratu:
562 35 CH

E-mail: office@ekey.ch

Nemecko

ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel

Telefón: +49 6187 90696 0
Fax: +49 6187 90696 20

Konatelia oprávnení zastupovať:
DR. Leopold Gallner
Registrový súd: AG Hanau
Registračné číslo: 9 1006 HRB
Identifikačné číslo dane z obratu:
DE 813 892 513

E-mail: office@ekey.net

Slovinsko / krajiny východného Jadranu

ekey biometrické systémy doo
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana

Telefón: +386 1 530 94 89
Fax: +386 1 530 94 93

Konateľ oprávnený zastupovať:
Igor Sterle
Identifikačné číslo dane z obratu:
SI 128 67 608

E-mail: info@ekey.si

Oznámenie o zodpovednosti: Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok.

autorské práva

Autorské práva na všetky informácie, grafiku a fotografie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú majetkom ekey biometric systems (ekey biometric systems GmbH, Lunzerstrasse 89, 4030 Linz, Rakúsko) – pokiaľ nie je uvedené inak.

Tieto informácie môžete použiť a vytlačiť iba pre svoje osobné použitie. Akékoľvek ďalšie použitie, najmä skladovanie v databázach, publikácia, reprodukcia a akákoľvek forma komerčného použitia, použitie v inom dokumente alebo inom materiáli, ako aj sprístupnenie tretím stranám – aj po častiach alebo v revidovanej podobe – je bez predchádzajúceho písomného súhlasu biometrické systémy ekey zakázané.

Informácie na tejto webovej stránke sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a pochádzajú zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. Nie sme zodpovední za presnosť informácií na tomto webe alebo za ich úplnosť a spravodlivosť a nemožno z nich vyvodzovať žiadne nároky. Biometrické systémy ekey neprijímajú nijakú zodpovednosť voči osobám alebo spoločnostiam, pokiaľ ide o použitie alebo spoľahlivosť informácií a názorov prezentovaných na tejto stránke.

Biometrické systémy ekey nepredstavujú žiadne iné webové stránky, na ktoré sa dá dostať prostredníctvom týchto webových stránok, a preto nepreberá zodpovednosť za obsah a použitie týchto webových stránok alebo za informácie v nich obsiahnuté. Biometrické systémy ekey nie sú zodpovedné voči nikomu za akúkoľvek formu straty alebo poškodenia, ktorá vznikne v dôsledku použitia alebo spoliehania sa na informácie sprístupnené na takejto webovej stránke.

ochranná známka

Názvy použitých produktov, ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek použitie ochranných známok na tejto webovej stránke má iba informačný charakter a neposkytuje žiadne informácie o bezplatnej dostupnosti názvov výrobkov a ochranných známok. Biometrické systémy ekey rozpoznávajú všetky názvy výrobkov a ochranné známky.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. („Google“) Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu. Google môže tiež tieto informácie preniesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Google za žiadnych okolností nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov, ktoré o vás zhromažďuje spoločnosť Google, spôsobom opísaným vyššie a na účely uvedené vyššie.

Prehlásenie o ochrane údajov pre Facebook podrobne

Spoločne zodpovední za prevádzku facebookovej stránky „ekey biometrické systémy“ a facebookovej skupiny „ekey user“ sú v zmysle GDPR a ďalších predpisov o ochrane údajov:

Facebook Ireland Ltd. (ďalej len „Facebook“)
4 námestie Grand Canal
Prístav Grand Canal Dublin 2
Írsko
a

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstrasse 89
4030 Linec
Rakúsko

Informácie na facebookovej stránke „biometrické systémy ekey“ alebo facebookovej skupine „užívateľ ekey“:

ekey biometric systems GmbH prevádzkuje túto stránku alebo skupinu, aby upriamila pozornosť na výrobky a kontaktovala vás ako návštevníka alebo člena tejto stránky na Facebooku alebo facebookovej skupine a webových stránkach spoločnosti ekey biometric systems GmbH. Ďalšie informácie o spoločnosti ekey biometric systems GmbH a našich činnostiach atď. Nájdete na našej webovej stránke na adrese https://www.ekey.net

Spoločnosť ekey biometric systems GmbH ako prevádzkovateľ stránky na Facebooku alebo skupine na Facebooku nemá záujem na zhromažďovaní a ďalšom spracovaní vašich osobných údajov na účely analýzy alebo marketingu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi nájdete na Úložisko dát. Fungovanie tejto stránky na Facebooku alebo skupine na Facebooku, vrátane spracovania osobných údajov používateľov, je založené na legitímnych záujmoch spoločnosti ekey biometric systems GmbH v moderných a podporných informáciách a možnostiach interakcie pre našich používateľov a návštevníkov v súlade s. Článok 6 ods. 1 lit. f) GDPR.

Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Facebook

Európsky súdny dvor (ESD) vo svojom rozsudku z 5. júna 2018 rozhodol, že prevádzkovateľ stránky na Facebooku je spoločne so spoločnosťou Facebook zodpovedný za spracovanie osobných údajov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&docl ang = DE & mode = req & dir = & occ = first & part = 1 & cid = 298398

Vieme, že Facebook spracováva údaje používateľov na nasledujúce účely:

▪ Reklama (analýza, tvorba personalizovanej reklamy)
▪ Vytváranie užívateľských profilov
▪ Prieskum trhu.

Spoločnosť Facebook používa súbory cookie na ukladanie a ďalšie spracovanie týchto informácií, t. J. Malých textových súborov, ktoré sú uložené na rôznych koncových zariadeniach používateľov. Ak má používateľ profil na Facebooku a je doň prihlásený, ukladanie a analýza prebiehajú aj na rôznych zariadeniach.

https://www.facebook.com/about/privacy
Tu môžete podať námietku (tzv. Odhlásenie): https://www.facebook.com/settings?tab=ads
a tu
http://www.youronlinechoices.com
byť nastavený.

Facebook Inc., americká materská spoločnosť spoločnosti Facebook Ireland Ltd. je certifikovaný v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, a dáva tak záväzok dodržiavať európske smernice o ochrane údajov. Ďalšie informácie o stave štítu na ochranu súkromia spoločnosti Facebook sú k dispozícii tu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

Prenos a ďalšie spracovanie osobných údajov používateľov v tretích krajinách, napríklad v USA, ako aj s tým spojené možné riziká pre používateľov nemôžeme vylúčiť ja / my ako prevádzkovateľ stránky.

Štatistické údaje

Štatistické údaje z rôznych kategórií si môže spoločnosť ekey biometric systems GmbH vyžiadať prostredníctvom takzvaného „Insights“ na facebookovej stránke alebo „Group Insights“. Tieto štatistiky generuje a poskytuje Facebook. Ako prevádzkovateľ stránky nemá ekey biometric systems GmbH žiadny vplyv na generovanie a zobrazovanie. Spoločnosť ekey biometric systems GmbH nemôže vypnúť túto funkciu alebo zabrániť generovaniu a spracovaniu údajov. Za vybrané obdobie a pre kategórie fanúšikov, predplatiteľov, oslovených ľudí a ľudí v interakcii poskytuje Facebook nasledujúce údaje týkajúce sa tejto stránky na Facebooku alebo skupiny na Facebooku:

Stránka na Facebooku: celkový počet zobrazení stránky, „páči sa mi to“, aktivity na stránke, interakcie s príspevkami, dosah, zobrazenia videa, dosah na príspevok, komentáre, zdieľaný obsah, odpovede, podiel mužov a žien, pôvod podľa krajiny a mesta, jazyk, zobrazenia a kliknutia Nakupujte, klikajte na plánovač trás, klikajte na telefónne čísla.

Skupina Facebook: Počet členov, Počet nových členov, Meno a profilové informácie členov, Počet príspevkov a iných interakcií, Populárne dni a doby interakcií, Počet žiadostí o členstvo, Počet aktívnych členov, Najaktívnejší prispievajúci členovia, Najobľúbenejšie príspevky, Distribúcia členov podľa pohlavia a veku, ako aj ich krajiny a umiestnenia.

Z dôvodu neustáleho vývoja spoločnosti Facebook sa dostupnosť a spracovanie údajov mení, takže ekey biometric systems GmbH odkazuje na vyššie uvedené vyhlásenie spoločnosti Facebook o ochrane údajov. Spoločnosť ekey biometric systems GmbH používa tieto údaje dostupné v agregovanej podobe na zatraktívnenie príspevkov a aktivít na facebookovej stránke pre používateľov. Napríklad ekey biometric systems GmbH používa rozdelenie podľa veku a pohlavia na prispôsobený prístup a preferované časy návštev používateľov na časovo optimalizované plánovanie príspevkov. Informácie o type koncových zariadení, ktoré používajú návštevníci, pomáhajú spoločnosti ekey biometric systems GmbH prispôsobiť im príspevky z hľadiska ich vzhľadu a dizajnu. V súlade s podmienkami používania Facebooku, s ktorými každý užívateľ súhlasil pri vytváraní profilu na Facebooku, môže ekey biometric systems GmbH identifikovať predplatiteľov a fanúšikov stránky alebo členov skupiny a prezerať ich profily a ďalšie zdieľané informácie. Spoločnosť ekey biometric systems GmbH používa informácie o najaktívnejších účastníkoch skupiny na ich konkrétne riešenie tém, ktorým sa skupina venuje.

Práva používateľa

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vašich práv kontaktujte priamo Facebook. Máte právo na bezplatné informácie o svojich osobných údajoch uložených na Facebooku a v prípade potreby právo na opravu, obmedzenie spracovania alebo vymazanie týchto údajov. Máte tiež právo na prenosnosť údajov. Nakoniec máte tiež právo sťažovať sa dozornému orgánu na ochranu údajov o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Facebook. Ak sa na ekey biometric systems GmbH ako prevádzkovateľ webových stránok dostanú informačné otázky, spoločnosť ekey biometric systems GmbH je povinná na základe dodatočnej dohody s Facebookom tieto dotazy – bez ohľadu na to, či od súkromných osôb alebo úradov – zaslať spoločnosti Facebook do 7 dní. Vyplýva to aj z vyššie uvedeného dodatku o kontrolóri https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Ak potrebujete podporu alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte ekey biometric systems GmbH e-mailom na adrese datenschutz@ekey.net. Ak v budúcnosti už nebudete chcieť tu opísané spracovanie údajov, odstráňte prepojenie medzi vašim užívateľským profilom a stránkou „biometrické systémy ekey“ pomocou funkcie „Nepáči sa mi táto stránka“ alebo nechajte „ekey“ používateľská skupina.

Cookies

Naše webové stránky používajú takzvané cookies. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pomocou prehľadávača. Neubližujú. Súbory cookie používame, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemná. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Pokiaľ si to neželáte, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás informoval o nastavovaní cookies a aby ste to povolili iba v jednotlivých prípadoch. Deaktivácia súborov cookie môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.