odtlačok

odtlačok

Rakúsko

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz

Telefón: +43 732 890 500 2000
E-mail: office@ekey.net

Konatelia oprávnení zastupovať:
Dr. Leopold Gallner
Mag. Michael Gallner-Holzmann
Raphaela Gallner, MSc, MA

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sedadlo: Linz / Rakúsko
Číslo obchodného registra: FN 229357s
na regionálnom a obchodnom súde v Linzi
Identifikačné číslo dane z obratu:
ATU 622 581 58

ekey biometric systems GmbH
EURO PLAZA, Am Euro Platz 2, A-1120 Wien

Telefon: +43 732 890 500 – 0
E-Mail: office@ekey.net

Taliansko

ekey biometric systems GmbH
Weinbergweg, 35 / A, I-39100 Bozen

Telefón: +39 0471 922 712

Konatelia oprávnení zastupovať:
DR. Leopold Gallner
Identifikačné číslo dane z obratu:
IT 0276 3560 212

E-mail: italia@ekey.net

Švajčiarsko & Liechtenstein

ekey biometric systems Schweiz AG
Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz

Telefón: +423 235 08 80

Konateľ oprávnený zastupovať:
Hans Potetz
Identifikačné číslo dane z obratu:
562 35 CH

E-mail: office@ekey.ch

Nemecko

ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel

Telefón: +49 6187 90696 0
Fax: +49 6187 90696 20

Konatelia oprávnení zastupovať:
DR. Leopold Gallner
Registrový súd: AG Hanau
Registračné číslo: 9 1006 HRB
Identifikačné číslo dane z obratu:
DE 813 892 513

E-mail: office@ekey.net

Slovinsko / krajiny východného Jadranu

ekey biometrické systémy doo
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana

Telefón: +386 1 530 94 89
Fax: +386 1 530 94 93

Konateľ oprávnený zastupovať:
Igor Sterle
Identifikačné číslo dane z obratu:
SI 128 67 608

E-mail: info@ekey.si

Oznámenie o zodpovednosti: Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok.

autorské práva

Autorské práva na všetky informácie, grafiku a fotografie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú majetkom ekey biometric systems (ekey biometric systems GmbH, Lunzerstrasse 89, 4030 Linz, Rakúsko) – pokiaľ nie je uvedené inak.

Tieto informácie môžete použiť a vytlačiť iba pre svoje osobné použitie. Akékoľvek ďalšie použitie, najmä skladovanie v databázach, publikácia, reprodukcia a akákoľvek forma komerčného použitia, použitie v inom dokumente alebo inom materiáli, ako aj sprístupnenie tretím stranám – aj po častiach alebo v revidovanej podobe – je bez predchádzajúceho písomného súhlasu biometrické systémy ekey zakázané.

Informácie na tejto webovej stránke sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a pochádzajú zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. Nie sme zodpovední za presnosť informácií na tomto webe alebo za ich úplnosť a spravodlivosť a nemožno z nich vyvodzovať žiadne nároky. Biometrické systémy ekey neprijímajú nijakú zodpovednosť voči osobám alebo spoločnostiam, pokiaľ ide o použitie alebo spoľahlivosť informácií a názorov prezentovaných na tejto stránke.

Biometrické systémy ekey nepredstavujú žiadne iné webové stránky, na ktoré sa dá dostať prostredníctvom týchto webových stránok, a preto nepreberá zodpovednosť za obsah a použitie týchto webových stránok alebo za informácie v nich obsiahnuté. Biometrické systémy ekey nie sú zodpovedné voči nikomu za akúkoľvek formu straty alebo poškodenia, ktorá vznikne v dôsledku použitia alebo spoliehania sa na informácie sprístupnené na takejto webovej stránke.

ochranná známka

Názvy použitých produktov, ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek použitie ochranných známok na tejto webovej stránke má iba informačný charakter a neposkytuje žiadne informácie o bezplatnej dostupnosti názvov výrobkov a ochranných známok. Biometrické systémy ekey rozpoznávajú všetky názvy výrobkov a ochranné známky.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. („Google“) Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu. Google môže tiež tieto informácie preniesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Google za žiadnych okolností nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov, ktoré o vás zhromažďuje spoločnosť Google, spôsobom opísaným vyššie a na účely uvedené vyššie.