Predĺžiť záruku

5 ROKOV ** ZÁRUKA KVALITY od spoločnosti ekey

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt ekey!

Sme presvedčení, že naše výrobky sú vyrobené pre budúcnosť. Z tohto dôvodu všeobecne poskytujeme 36-mesačnú záruku na všetky produkty ekey od dátumu nákupu.

Túto možnosť 3-ročnej ZÁRUKY KVALITY ekey môžete predĺžiť o ďalšie 2 roky. Všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať svoj produkt do 4 týždňov od dátumu nákupu a využívať celú 5-ROČNÚ ZÁRUKU KVALITY ekey.

Stiahnite si aktuálne záručné podmienky!

Pridať sa teraz!


    Yes, I would like to receive the free newsletter and be informed about exclusive offers, product news, competitions and promotions by e-mail.

    * Povinná informácia.

    Odoslaním formulára súhlasíte s tým, aby boli vaše osobné údaje elektronicky uložené v internej databáze spoločnosti ekey biometric systems GmbH a spracované a použité na účely prieskumu trhu a na písomné marketingové aktivity. Vaše údaje nebudú zdieľané s tretími stranami. Váš daný súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti a vzniesť námietku proti použitiu vašich údajov na účely prieskumu trhu.

    ** Spoločnosť ekey biometric systems GmbH zásadne poskytuje 36-mesačnú záruku na všetky výrobky ekey zakúpené po 1. októbri 2014 od dátumu nákupu, bez vád materiálu a vád spracovania. Záruku je možné uplatniť iba v krajine, v ktorej vám bol výrobok predaný. Túto možnosť 3-ročnej ZÁRUKY KVALITY ekey môžete predĺžiť o ďalšie 2 roky. Všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať svoj produkt online na www.ekey.net/garantie do 4 týždňov od dátumu nákupu a môžete si vychutnať celú 5-ROČNÚ ZÁRUKU KVALITY ekey.

    Na uplatnenie záručných nárokov potrebujeme originálnu faktúru, popis chyby a reklamovaný tovar. V prípade uplatnenia záruky bude chybné zariadenie uvedené do bezchybného stavu opravou alebo výmenou. Uplatnenie ďalších nárokov zákazníka, najmä nárokov z dôvodu akýchkoľvek sprievodných a následných škôd, ktoré môžu vzniknúť počas spracovania záruky, je výslovne vylúčené. Zodpovednosť za stratu obchodných príležitostí, stratu dát alebo programov a stratu zisku na strane zmluvného partnera je vylúčená.