Riešenia pre kľučky dverí

Model skener prstov ekey arte je vlajkovou loďou z hľadiska dizajnu v malom formáte. Najmenej známi výrobcovia kľučiek dverí integrujú už od výroby najmenšie riešenie pre prístup k odtlačkom prstov ekey. The skener prstov ekey arte je výlučne s ekey home – riešenia pre jednotný prístup kompatibilný. Samotný snímač prstov ekey je vybavený inteligentným softvérom, ktorý komunikuje s riadiacou jednotkou v šifrovanej podobe, rozpoznáva zmeny v užívateľských návykoch a učí sa pri každom použití.

Známy výrobca kľučiek dverí

Ďalej nájdete prehľad výrobcov dverových kľučiek, do ktorých je možné integrovať odtlačok prsta ekey už z výroby.