Kodo uporabniškega spenjanja lahko shranite.

  1. Zaženite ekey home app .
  2. Izberite UPRAVA ven
  3. Izberite SPREMENITE KODE VARNOSTI ven
  4. V ustrezno polje vnesite želeno kodo uporabniške sklopke.
  5. Potrdite svoje vnose z Spremeniti (Android) oz Dokončano (iOS).

To kodo za povezovanje uporabnikov lahko posredujete nekomu, ki ga izberete.
Ta izbrana oseba lahko s to uporabniško kodo za povezovanje z mobilno napravo izvede naslednja dejanja:

  • Odpri vrata;
  • Aktiviranje ali deaktiviranje varnostne kode aplikacije;
  • Spremenite varnostno kodo aplikacije;
  • Ponastavite povezavo med bralnikom prstov in vašo mobilno napravo.