DE | EN | USA | ES | CH | IT | FR | SI | HR | PL | CZ | SK

ekey. dein finger. dein schlüssel
Podpora  >  Pogosta vprašanja ter nasveti in namigi
>> Nasveti in namigi ekey
 

Splošno

Do težav pride šele pri hudih poškodbah (npr. globokih vrezninah, odtrganinah itn.). Iz varnostnih razlogov zato priporočamo, da uporabnik v sistem vnese tudi prstni odtis drugega prsta.

V redkih primerih se zgodi, da ima oseba pri vnašanju prstnega odtisa težave. Iz varnostnih razlogov ter za zagotavljanje visoke stopnje zaznavanja in varnosti ima sistem visoke zahteve glede kakovosti vnosa. Ker je postopek vnosa treba opraviti samo enkrat, morate prst povleči potrpežljivo in osredotočeno. V primeru težav vam bo vaš trgovec z veseljem svetoval.

Če želite dodati novega uporabnika, morate njegov prstni odtis odčitati in registrirati (angl.: to enroll). 

Garancija: prostovoljno zagotovilo podjetja ekey o pravilnem delovanju naprav in brezpogojno nadomestilo odškodnine v 24 mesecih od dne nakupa.

Sistem ekey z različnimi izvedbami čitalnikov prstnih odtisov, ustrezno programsko opremo in različnimi krmilniki omogoča veliko možnosti kombiniranja, vendar pa ne neomejeno. Vaš trgovec vam bo z veseljem svetoval.

Načeloma velja, da je z določeno silo mogoče uničiti vsako stvar. Z uporabo posebnih materialov (ohišja, ojačana s steklenimi vlakni) so čitalniki prstnih odtisov ekey home zelo dobro zaščiteni. Dodatno zaščito omogoča tudi masivni pokrov iz nerjavnega jekla v ekskluzivnem dizajnu.

V sistem ekey home je mogoče shraniti do 99 poljubnih prstnih odtisov. Prste je mogoče poljubno razdeliti. Običajna sta dva prsta na uporabnika (glavni in rezervni prst v primeru poškodb).

Da, prek relejev krmilnikov je mogoče programirati veliko krmiljenj. Z dodatnim relejem je npr. mogoče aktivirati funkcijo, s katero sta za dostop potrebna prsta dveh oseb (načelo štirih oči v lekarni, sefu itn.). Vaš elektroinštalater vam bo z veseljem svetoval.

ekey uporablja prepoznavanje na osnovi minucij, pri katerih se značilnosti prsta shranijo kot številska koda, vendar pa prstnega odtisa ni mogoče rekonstruirati. Ta metoda je glede na razmerje med ceno in kakovostjo najboljši postopek za preverjanje pristnosti. Tehnologija se imenuje »aktiven sistem«, ker uporabnik to tehniko uporablja aktivno in prostovoljno. V nasprotju s tehnologijo prepoznavanja obraza, pri kateri je oseba identificirana brez njenega vedenja.

Posebnosti prsta (minucije) se pretvorijo v matematično kodo, prstni odtis pa se izbriše. Tako prstnih odtisov ni mogoče ukrasti ali zlorabiti.

ekey razvija strojno in programsko opremo tako za cenovno ugodno področje zasebnih uporabnikov, kot tudi za podjetja z več tisoč zaposlenimi. Kot prvi v Evropi pri rešitvah za dostop s prstnimi odtisi nudimo čitalnike prstnih odtisov kot nadomestilo za klasične ključe ali z ekey logon kot nepremagljivo nadomestilo za geslo. Podrobnejše informacije so na voljo v razdelku IZDELKI.

Načeloma čitalniki prstnih odtisov ekey ne potrebujejo vzdrževanja. Večja onesnaženja linijskega tipala previdno očistite z bombažno krpo. Z redno uporabo se površina tipala samodejno čisti.

Da. Vsi tehnični podatki in specifikacije so navedeni v naših informacijskih listih posamičnega izdelka. Najnovejša programska oprema, navodila za uporabo in informacije so na voljo za prenos na spletnem mestu www.ekey.net.

Rešitve za dostop, kot sta ekey home in ekey multi nista povezani v splet in vdori hekerjev niso mogoči. Ker ne obstajajo zbirke podatkov s shranjenimi prstnimi odtisi, ampak samo dvojiške predloge s kodami, tudi rešitve ekey net ne vsebujejo podatkov, ki bi bili zanimivi za hekerje.

Načeloma ne. Za odčitavanje prstnega odtisa uporablja ekey senzor RF podjetja Authentec. Tudi če bi strokovnjak poskušal prelisičiti sistem s ponaredkom svojega prsta, obstaja izredno majhna verjetnost, da bi mu to uspelo. Razlog je po eni strani uporabljena tehnologija (senzor), po drugi pa postopek vlečenja. Brez pomoči lastnika prstnega odtisa je dejansko nemogoče ustvariti ponarejen prstni odtis visoke kakovosti, ki bi prelisičil senzor z našo programsko opremo. Na splošno vlomilci ali ponarejevalci vedno iščejo lažjo pot. Veliko preprosteje je pridobiti ključ, kartico ali geslo, kot pa ponarediti prstni odtis delujoče kakovosti.

Z imenom ekey modul razumemo čitalnik prstnih odtisov za razvijalce strojne in programske opreme, ki programirajo vmesnike in razvijajo posebne rešitve s čitalniki prstnih odtisov. V sistemu ekey modul se izvaja biometrično prepoznavanje in priprava slik prstnega odtisa. ekey modul je mogoče izklopiti, ne da bi pri tem izgubili podatke.

Sistem preizkušeno zanesljivo deluje pri temperaturi od -25 do +75 °C.

Najnovejši pregled je vedno na voljo na spletnem mestu.

Glede na zmogljivost računalnika je s sistemom ekey net mogoče upravljati več tisoč uporabnikov. Odvisno od tega, kateri terminal ekey net se uporablja, je mogoče shraniti od 40 do 2000 prstnih odtisov. Orientacijsko velja: 1,5 GHz, 512 – 4000 uporabnikov. Opomba: število uporabnikov ni enako številu prstnih odtisov!

ekey home je enojna rešitev za dostop. Čitalnik prstnih odtisov se upravlja s krmilnikom. Shraniti je mogoče do 99 prstnih odtisov. ekey multi je večkratna rešitev za dostop za največ štiri čitalnike prstnih odtisov, ki jih lahko namestijo in preprosto programirajo elektroinštalaterji brez posebnega znanja o omrežjih in računalnikih. To omogoča krmilnik multi, ki je nameščen v stikalni omarici in na DIN-letev in ga je z osvetljenim zaslonom mogoče nadvse lahko programirati. ekey multi je optimalna rešitev za zasebne uporabnike, manjša podjetja in združenja. ekey net je vseobsežna omrežna rešitev za podjetja in organizacije. Uporabniki in pravice se upravljajo centralizirano in decentralizirano (npr. v podružnicah) in se uporablja za kontrolo dostopov in zajem časa, za blagajniške sisteme, dvigala, alarmne naprave, trezorje in veliko več. Z rešitvijo ekey net imajo velika podjetja udobno možnost za uresničevanje obsežnih zahtev po varnosti in kontroli dostopa.

 

ekey home

Komunikacijska napaka med čitalnikom prstnih odtisov in krmilnikom.
1. Preverite kable sponk 1, 2, 3, 4!
2. Kabel sponke 3, 4 priklopite neposredno na 9-voltne sponke.
3. Uskladite različici vdelane programske opreme čitalnika prstnih odtisov in krmilnika.
4. Pri sponki 3 in 4 čitalnika prstnih odtisov mora biti zagotovljenih 9 V! (Večji žilni prerez, lasten napajalnik)

Registriranih je že 99 prstnih odtisov. 
Registracija dodatnih prstnih odtisov ni več mogoča.
Po potrebi izbrišite nekaj prstnih odtisov, da dodate nove.

30-minutna blokada pri vnosu napačne varnostne kode, ne izklapljajte napajanja naprave 30 min.
Če blokada po 30 minutah ne izgine, pokličite podporo.

Do te napake pride, če pri inicializaciji čitalnika prstnih odtisov in krmilnika pride do napake.
Ponastavite napravo in jo znova inicializirajte.
Morda se razlikujeta tudi različici vdelane programske opreme. V tem primeru je treba v obe napravi namestiti isto različico vdelane programske opreme.

V nekaterih primerih (v primeru izpada napetosti med dostopanjem do pomnilnika) notranja enota preklopi v način NU (varnostni ukrep pred manipulacijo). V tem primeru je treba v čitalniku prstnih odtisov in v krmilniku opraviti posodobitev. 
Rešitve:
– Naprave pošljite podjetju ekey
– Naročite komplet za posodobitev, da ga sami izvedete

– Ali so bili prstni odtisi shranjeni? 
– Ali so prstni odtisi dodeljeni pravilnemu releju? 
– Ali se na zaslonu prikaže številka uporabnika, ko povlečete prst? 
– Ali motorna ključavnica deluje brez sistema ekey home? 
– Ali se uporablja brezpotencialno ali s stikalno napetostjo? (pri ekey home integra) 
-->Pravilni jumperji
– Opravite električno ponastavitev motorne ključavnice. Ali se električna ključavnica ob dovodu el. toka odziva (večina el. ključavnic zapiska)?  
-->če ni pravilno polarizirano (zamenjana + in -)
– Ali je krmilnik pri vtikaču X6 med sponkama 1 in 2 pod napetostjo (samo, če se uporablja s stikalno napetostjo)?  (pri ekey home integra)
– Ali je med sponkama 2 in 3 (vtikač X6) pri pozitivnem ujemanju napetost (samo s stikalno napetostjo)? (ekey home integra)
– Pri ekey home integra pri brezpotencialni uporabi merilnik preklopite na preverjanje prehoda in med vlečenjem prsta izmerite med 1 in 3 (vtikač X6). 
– Pri nadometno montiranem ekey home prav tako merilnik preklopite na preverjanje prehoda in med vlečenjem prsta izmerite med C in NO.

RDEČA in brez puščice: Zagnan je modul
Zelena LED-lučka utripa: Tipalo je okvarjeno
Oranžna LED-lučka utripa: ni povezano
2 zeleni puščici in sveti oranžna LED-lučka: Način vnosa prsta
2 zeleni puščici in rdeča lučka: Prstni odtis je zavrnjen
Svetita 2 zeleni puščici: Naprava v spletu
Svetijo 2 zeleni puščici in zelena LED-lučka: Vnos prsta OK
Svetita 2 zeleni puščici, oranžna LED-lučka hitro utripa – nato kratko zelena LED-lučka: Prst je bil povlečen čez tipalo; ujemanje je pozitivno

Za čiščenje zunanjih enot TOCA se lahko uporabljajo običajna blaga čistila za čiščenje površin in mehke krpe. 
NE uporabljajte čistilnega mleka ali čistilnih gobic.

Za optimalno uporabo svojega izdelka ekey, upoštevajte naše nasvete in namige.

 

ekey net

Odprite program ekey CONVERTER LAN CONFIG Informacije: ekey net CV LAN imajo ob dobavi naslov IP 192.168.1.250. Če vaše omrežje uporablja drug naslov IP (drugo podomrežje) lahko CV LAN poiščete z gumbom »Ročna izbira« ali če se ta kljub temu prikaže tam, ga najdete prek naslova oddajanja MAC. Vendar pa različni usmerjevalniki ali stikala Layer 3 lahko to blokirajo. – Naslov IP konverterja mora biti statičen (ne DHCP) – požarni zid/usmerjevalnik ne dopušča oddajanja. –> Izklopite požarni zid – požarni zid/usmerjevalnik nima izjeme (vrata 58000–58018 niso vnesena). –> Izklopite požarni zid oz. nastavite izjeme – Vrata so rezervirana v drugem programu. –> Naložite program za pregledovanje vrat, s katerim je mogoče ugotoviti, katera vrata UDP potrebuje kateri program (npr. program TCP View družbe Sysinternal) – Preskus prek zahteve za vnos programa MS-DOS, ali je mogoče preverjanje dosegljivosti (ping) – Če je računalnik v istem podomrežju kot konverter in ni mogoče preverjanje dosegljivosti (ping). --> opazujte obe lučki na konverterju --> če ne svetita obe, so težave z el. tokom --> obe LED-lučki utripata oranžno –> napaka vdelane programske opreme --> leva lučka je za napajanje, desna za dejavnost --> opravite električno ponastavitev konverterja. --> če je treba, el. ponastavite tudi preklopnik. – Če se CV LAN še vedno ne prikaže, poskusite z gumbom »Dodeli IP/reset konverter« konverterju LAN Converter z ročnim vnosom naslova MAC dodeliti NOV in DRUG naslov IP oz. poiskati z gumbom »Ročna izbira …«. – Možnost »Samo za analizo« v ConverterLanConfig ne sme biti izbrana – Če je bil lasten naslov IP (npr. v prenosniku) spremenjen, je treba komunikacijsko storitev znova zagnati

 
>> Zavarovalno varstvo s podjetjem ekey
 

Dodatni informativni videoposnetki so na voljo v spletu v razdelku:

>> Čitalniki prstnih odtisov ekey – pravilna uporaba

© 2015 ekey biometric systems