Odtis

Avstrija

ekey biometric systems GmbH (centrala)
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz

T: +43 732 890 500 – 0
E: office@ekey.net

Pooblaščeni direktorji:
Dr. Leopold Gallner
Mag. Michael Gallner-Holzmann
Raphaela Gallner, MSc, MA

Pravna oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Centrala: Linz/Avstrija
Št. trgovskega registra: FN 229357s pri deželnem in gospodarskem sodišču v Linzu
Identifikacijska številka prometnega davka: ATU 622 581 58

ekey biometric systems GmbH
EURO PLAZA, Am Euro Platz 2, A-1120 Dunaj

T: +43 732 890 500 – 0
E: office@ekey.net

Nemčija

ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel

T: +49 6187 906 96 – 0
E: office@ekey.net

Pooblaščeni direktor:
Dr. Leopold Gallner

Registrsko sodišče: AG Hanau
Matična številka: HRB 91006
Identifikacijska številka prometnega davka: DE 813 892 513

Švica in Liechtenstein

ekey biometric systems Schweiz AG
Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz

T: +41 71 560 54 80
E: office@ekey.ch

Pooblaščeni direktor:
Hans Potetz

Identifikacijska številka prometnega davka: CH 562 35

Italija

ekey biometric systems Srl.
Via Perathoner 31, I-39100 Bolzano

T: +39 0471 922 712
E: italia@ekey.net

Pooblaščeni direktor:
Dr. Leopold Gallner

Identifikacijska številka prometnega davka: IT 0276 3560 212

Vzhodna jadranska regija

ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 530 94 89
E: info@ekey.si

Pooblaščeni direktor:
Igor Sterle

Identifikacijska številka prometnega davka: SI 128 67 608

Avtorske pravice

Avtorske pravice za vse informacije, grafike in fotografije na tem spletnem mestu so v lasti ekey biometric systems (ekey biometric systems GmbH, Lunzerstraße 89, 4030 Linz, Avstrija) – razen če ni navedeno drugače.

Te informacije lahko uporabljate in natisnete samo za osebno uporabo. Kakršna koli nadaljnja uporaba, zlasti shranjevanje v bazah podatkov, objava, razmnoževanje in kakršna koli oblika komercialne uporabe, uporaba v drugem dokumentu ali drugem gradivu ter razkritje tretjim osebam – tudi v delih ali spremenjeni obliki – je brez predhodnega pisnega soglasja ekey biometric systems je prepovedano.

Informacije na tej spletni strani so na voljo po našem najboljšem vedenju in prepričanju ter izvirajo iz virov, za katere verjamemo, da so zanesljivi. Ne odgovarjamo za točnost informacij na tej spletni strani ali za njihovo popolnost in poštenost in iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov. ekey biometric systems ne prevzema nobene odgovornosti do oseb ali podjetij v zvezi z uporabo ali zanesljivostjo informacij in mnenj, prikazanih na tej strani.

ekey biometric systems ne predstavlja nobene druge spletne strani, ki je dosegljiva prek te spletne strani, in posledično ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in uporabo takih spletnih strani ali informacij, ki jih vsebujejo. ekey biometric systems ne bo nikomur odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali zanašanja na informacije, ki so na voljo na takem spletnem mestu.

Blagovna znamka

Uporabljena imena izdelkov, blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Kakršna koli uporaba blagovnih znamk na tem spletnem mestu je zgolj informativna in ne zagotavlja nobenih informacij o prosti razpoložljivosti imen izdelkov in blagovnih znamk. ekey biometric systems prepoznajo vsa imena izdelkov in blagovne znamke.