zásady ochrany osobných údajov aplikácie ekey

Ochrana dát

Našu aplikáciu je možné použiť bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Údaje sú osobné, ak ich možno priradiť k fyzickej osobe.

Vďaka funkcii správy používateľov aplikácie môžete slobodne ukladať mená používateľov. Túto funkciu môžete použiť na vytváranie, aktiváciu a mazanie používateľov. Môžete tiež spravovať odtlačky prstov používateľov a obmedziť ich práva. Ak použijete túto funkciu, údaje, ktoré zadáte, zaznamená naša aplikácia, uloží ich a odošle do vášho systému ekey. Tieto údaje sú stále k dispozícii vlastníkovi mobilného zariadenia ako súčasť tejto funkcie.

Osobné údaje, ktoré ste zadali, budú odoslané iba našou aplikáciou na prevádzku vášho systému ekey. V opačnom prípade nebudú tieto údaje ani spracované, ani postúpené tretím stranám. Údaje sa ukladajú v aplikácii ekey a vo vašom systéme ekey, kým ich nevymažete.
Ak chcete používať mobilnú aplikáciu, musíte sa zaregistrovať tak, že zadáte svoje meno a e-mailovú adresu. Tieto sú uložené v mobilnom zariadení na automatickú registráciu v neskoršom termíne a nie sú spracované spoločnosťou ekey biometric systems GmbH.
Údaje z aplikácie ekey môžete posielať podpore ekey na účely analýzy. V takom prípade sa diagnostické údaje z vášho produktu ekey a zadané kontaktné údaje, ako je vaše meno a e-mailová adresa a prípadne vaša adresa a / alebo telefónne číslo, odošlú spoločnosti ekey biometric systems GmbH za účelom kontaktovania. Tento prenos sa uskutočňuje iba aktívne používateľom. Kontaktné a analytické údaje pre príslušný prípad podpory sú prístupné iba zamestnancovi podpory a sú uložené až do dokončenia prípadu podpory. Diagnostické údaje sa prenášajú na server ekey v Linzi / Rakúsko prostredníctvom šifrovaného spojenia (HTTPS). Odoslané údaje sa použijú iba na vašu kontaktnú osobu, analýzu a riešenie problémov a nebudú poskytnuté tretím stranám.
Upozorňujeme, že v aplikácii ekey máte vždy možnosť opraviť alebo vymazať nesprávne údaje. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov a ich opráv, blokovania alebo vymazania, môžete nás kedykoľvek bezplatne kontaktovať.

ekey biometric systems GmbH
hlavný koordinátor ochrany údajov
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
E-mail: datenschutz@ekey.net
Telefón: +43 732 890 500 -0
Fax: +43 732 890 500 2002

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo boli vaše nároky na ochranu údajov porušené iným spôsobom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.
Rakúsky orgán na ochranu údajov

Barichgasse 40-42
1030 Viedeň
Telefón: +43 1 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Našim zákazníkom vždy chceme ponúknuť atraktívnu ponuku, a preto sa neustále prispôsobujeme vašim želaniam. Môže byť preto potrebné aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane údajov. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne informovali o zmenách na tejto stránke. Ak dôjde k zmenám, ktoré by mohli mať vplyv na váš súhlas, budeme vás o tom osobitne informovať.